Saraçlık

Saraçlık; binek ya da çeki hayvanlarının takımlarının yapıma, süsleme ve onarma işi olarak tanımlanmaktadır. Bursa’da saraçlık geçmiş yıllarda geleneksel sanatlar arasında önemli bir yer tutmaktaydı. Ancak teknolojinin gelişmesi, motorlu taşıtların artması ile birlikte koşum hayvanlarına duyulan gereksinim her geçen gün azalmaktadır. Bursa’da saraçlar ürünlerine ilçe ve köylerde alıcı bulmaktadırlar. Bu atölyelerde hamut ve koşum malzemeleri yapılmaktadır. Atın boynuna geçirilen ve koşum takımlarının bağlanarak atın arabayı çekmesini sağlayan parçaya “hamut” denir. Hamut, iki ağaç parçasının birleştirilerek sırayla üzerine simit, fitil, dolma ve kabak gibi bölümlerden oluşur. Hamut yapımında; ağaç, keçi derisi, manda derisi ve keçe gibi doğal malzemeler kullanılmaktadır. Deri parçalarından paldum, başlık, gem, çeki kayışı, yan kayışı, yular ve dizgin gibi koşum malzemeleri yapılmaktadır.