Çarıkçılık

Çarık, günlük hayatta  tarlada çalışırken kadınlar ve erkekler tarafından giyilmiş geleneksel ayakkabı çeşitlerindendir. Daha sonraki yıllarda tarımda makinaların kullanılmasıyla birlikte insan gücünün ve karasabanın yerini tarım makinaları almış, bunun yanında köyden kente göç sonucunda insanların şehirlerde yaşaması, ayakkabı sanayinin gelişmesi çarıkçılığı yok olan meslekler arasına sokmuştur. Çarık yapımında ana malzeme olarak, manda derisi kullanılmaktadır. Çeşitli işlemlerden sonra çarık yapımında kullanılan deriden günümüzde nazarlık olarak kullanılan küçük çarıklar da yapılmaktadır. Günlük hayatta  çarık kullanımının azalması ile çarık  halk dansları topluluklarına kostüm  ve turistik eşya olarak yapılmaktadır.
Çarık ustalarının  azalması, bu alanda çırak yetiştirilmemesi bu sanatı kaybolmaya yüz tutan meslekler arasına almıştır.